ДОСТЪПЪТ ДО САЙТА Е ПРЕУСТАНОВЕН ОТ ГДБОП-МВР НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 66, АЛ. 1 ОТ ЗМВРЗАРАДИ ИЗПОЛЗВАНЕ В ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ НА ЗАЩИТЕНИ МАРКИ, БЕЗ СЪГЛАСИЕТО НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА ИЗКЛЮЧИТЕЛНОТО ПРАВО ЗА СЪЩИТЕ – ПРЕСТЪПЛЕНИЕ ПО ЧЛ. 172Б OT НК.